Konya Bilişim Derneği- Bilişimcilerin Buluşma Noktası
 
   
 
Duyurular/Etkinlikler
DUYARLI ÜYELERİMİZ
Üyelik Formu
Derneğimizin Basın Açıklamaları
Kaydettiğiniz bilgilerin yok olmadığını unutmayın
Derneğimizin basın açıklamaları ulusal basında yankı buldu.
Derneğimizin sosyal ağlarla ilgili basın açıklaması.
BİLİŞİM KENTİ KONYA - Konya Bilişim Etkinlikleri Basın Açıklması
Makaleler
Sosyal Medya ve Güvenlik
İnternet ten Güvenli Alışveriş
Elektronik Postanıza Dikkat
Sanal Alemin Çakma Siteleri
Odamı olalım, dernek mi kalalım?
VİZYON, İNOVASYON VE NURİ DEMİRAĞ
Konya'da Hava Durumu
KONYA
Ziyaretçi Sayacı
Bugün 4
Dün 37
 Toplam
18/09/2012 den beri)
75079
KONYA'NIN EN SEÇKİN BİLİŞİM FİRMALARI BURADA
       
 
 
Odamı olalım, dernek mi kalalım?

                     

Meslek Odası mı?  Dernek mi ?

                   Görüştüğüm üye arkadaşlarımızın kafasındaki Derneğin odaya dönüştürülmesi ve kanuni yaptırım gücü kazanması beklentisinin olduğunu gözlemledim.. Haklı olarak fırıncıların, kasapların, minibüsçülerin odası var, bilişimcilerin neden odası olmasın serzenişleri ile karşılaştım. Federasyon toplantısında bile Dernek Yöneticilerinin odalaşmak gibi bir idealinin olduğunu gördüm. Bunun üzerine konuyla ilgili nasıl bir yol haritası çıkar düşüncesi ile, konu hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla bir araştırma yaptım ve edindiğim bilgileri paylaşmak istedim. Mevzuatlardan alıntılarla konuyu netleştirmeye çalıştım.

5362 Nolu Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 

MADDE 4. — Odalar, oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az beş yüz kişinin isteği ve Bakanlık izni ile kurulur. Oda unvanında esnaf, sanatkâr veya esnaf ve sanatkâr ibaresi yer alır.

             Oda kuruluşu ile ilgili olarak mülki idare amirliğine verilecek müracaat dilekçesine Bakanlık tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında hazırlanmış örneğine uygun düzenlenen oda kuruluş tutanağı ve oda ana sözleşmesi eklenir. Ayrıca oda kurucu üyelerinin tüm bilgilerinin eksiksiz olarak Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanına girişi yapılır. Oda kuruluş tutanağı ve ana sözleşmesi, sicil müdürünün gözetiminde tanzim ve imza edilir. Oda kuruluş işlemlerinin gerçeğe uygun olup olmamasından sicil müdürü sorumludur.

             Mülki idare amirliği on beş gün içinde kuruluş talebini inceler ve görüşü ile birlikte kuruluş belgelerini noksansız olarak Bakanlığa gönderir. Bakanlık kuruluş talebi hakkında ilgili birliğin görüşünü alır. Bakanlık bir ay içinde kuruluş için izin verip vermediğini bildirmediği takdirde oda kurulmuş sayılır.

             Kurulan odanın üyeleri arasında olup diğer odalardan ayrılmış olanların eski odalarındaki üyeliği sona erer ve dosyası üyesi olduğu yeni kurulan odaya bir ay içinde devredilir.

             Karma odalarda, odanın talebi ve birliğin onayı ile meslek komiteleri kurulabilir.

             Odaların çalışma bölgesi

             MADDE 5. — Odaların çalışma bölgesi, bulundukları ilçenin idari sınırlarıdır.

             Birden fazla ilçe bulunan büyükşehir il merkezlerinde kurulan odaların çalışma bölgesi büyükşehirde dahil ilçelerin idari sınırlarıdır.

             Aynı çalışma bölgesinde, faaliyet konusu aynı olan birden fazla oda kurulamaz.

             Çalışma bölgesi odaların faaliyet sınırlarını belirler, esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyetleri çalışma bölgesi ile sınırlandırılamaz.

             Odalar, her türlü sorumluluk kendilerine ait olmak kaydıyla çalışma bölgesi içinde birlikten izin alarak irtibat bürosu açabilirler.

             Odaya kayıt

             MADDE 6. — Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır.

             Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik marifetiyle tutulur. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik tarafından verilir.

             Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.

             Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ticaret ve sanayi odasına, ticaret odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; bu odalara kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanatkârlar odasına kaydedilemezler. Sermaye şirketlerinin ortakları, başkaca esnaf ve sanatkârlık faaliyeti olmadıkça, sadece şirket ortaklığı sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkârlar odalarına üye kaydedilemezler.

             Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu, çerçevesinde özellikle Konya ilinde bilişimcilerin bir oda kurmasının mümkün olmadığını gördüm.  Nedenleri

  • Sayısal olarak 500 kişinin bulunması mümkün değildir.
  • Mevcut durumda Bilişim sektörü mensuplarının büyük bir kısmı Ticaret Odası üyesidir. Kaç üye Ticaret Odası’ndan ayrılıp, yeni kurulacak esnaf odasına katılmayı göze alır.
  • Diğer bir konu sektör mensupları bu konuda gerçekten istekli mi dir? Çünkü TÜBİED Federasyonu’ndan gönderilen Sektör Birliği oluşturmaya yönelik bir imza kampanyası formunu 2 defa üyelerimize gönderdiğimiz halde üyelerimiz tarafından ilgi gösterilmemiştir.

     Dolayısı ile Derneği olduğu gibi kabul ederek, mevcut dernekle sektör için en iyi neler yapılabilir, bunun arayışı içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Derneğimiz tamamen gönüllülük esasına dayanan, hiç kimsenin üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamayacağı bir sivil toplum kuruluşudur. Gönüllü sivil toplum kuruluşlarının kanundan kaynaklanan hiçbir yaptırım gücü yoktur. En önemli gücü ikna ve etkileme gücüdür. Bu güçte;  yoğun, düzenli ve bilinçli bir iletişimle sağlanabilir.  

                                                                                                   

Ekleme Tarihi : 5.2.2013 18:56:04 Gönderen : Ahmet Öztürk   Görüntülenme sayısı: 6919
Kimler Görüş Bildirebilir
 
 
Görüşler-Değerlendirmeler
 
         
Anasayfa
 
   
ÖZBİM Eğitim Kurumları'nın Konya Bilişim Derneğine hediyesidir